Aspekty prawne stosowania RODO w działalności leczniczej

W dniu 15 grudnia 2018 odbyła się X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne. Miałem przyjemność przedstawić uczestnikom konferencji panel poświęcony prawnym aspektom stosowania RODO w działalności leczniczej.

 

 

Konferencja zorganizowana z inicjatywy Konsultanta województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Honorowy patronat objął Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy współpracy Wydziału Prawa UWB: Zakładu Prawa Handlowego oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego, Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Oddział Podlaski, Hospicjum Stacjonarne – Dom Opatrzności Bożej, jak też UMB w Białymstoku – Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz NZOZ Vitamed im. Edyty Jakubów.

Konferencja objęła cztery panele specjalistyczne dotyczące kluczowych problemów medycyny paliatywnej, aspektów prawnych w działalności medycznej, interdyscyplinarny wymiar medycyny paliatywnej oraz postępowanie terapeutyczne w tym przeciwbólowe i przeciwzapalne w trudnych ranach.

Celem mojego wystąpienia było przybliżenie zgromadzonym problematyki ochrony danych osobowych w placówkach leczniczych i odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w tym zakresie. Przykłady utraty danych przez jednego z czołowych lekarzy, zajmujących się operacyjnym leczeniem padaczki czy olbrzymi wyciek danych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Kole dotyczący danych osobowych 50 tysięcy pacjentów doskonale pokazują, że w działalności leczniczej ochrona danych osobowych zasługuje na szczególną uwagę.

 

Zważywszy, iż temat RODO jest bardzo medialny, a widmo wysokich kar rozpala wyobraźnię warto przypomnieć, iż oprócz respektowania litery prawa przy ochronie danych osobowych należy kierować się po prostu zdrowym rozsądkiem. Podkreślenia wymaga, iż przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do których zobligowane są podmioty lecznicze nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.