Konferencja edukacyjna Toruń

W dniach 14-15 września w Toruniu odbyła się Konferencja Edukacyjna zorganizowana przez Komisję
Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
W tym samym czasie w Toruniu miały miejsce obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
Podczas uroczystości nawet Mikołaj Kopernik świętował z nami.

W trakcie konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpień adw. dr Agnieszki Zemke – Góreckiej
– dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, która przedstawiła dokonania Komisji
Edukacji Prawnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Działania które
zostały podjęte na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa to m.in. akcja „Adwokat – przedsiębiorca
pomaga przedsiębiorcy”, akcja informacyjno – edukacyjna „Adwokat pomaga”, audycje edukacyjne,
akcje informacyjne w wielu spółdzielniach mieszkaniowych oraz wiele spotkań z młodzieżą w ramach
„Europejskiego Dnia Prawnika”, czy akcji „Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa”.

 

Adw. Andrzej Zwara – Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera
zaprezentował natomiast nowe publikacje Ośrodka Badawczego z serii Biblioteka Palestry
zapoczątkowanej w 2017 roku. Działy tematyczne które obejmuje seria to Historia Adwokatury,
Horyzonty Filozofii Prawa oraz Metodyka Pracy Adwokata.