Posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego

W dniu 26.09.2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego w Bielsku Podlaskim. Tematem przewodnim spotkania była „Współpraca międzynarodowa jako jeden z czynników rozwoju przedsiębiorczości”.

Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Witold Karczewski przywitał wszystkich członków Forum. Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski przedstawił uczestnikom  sukcesy Bielska Podlaskiego jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorcom. Firmy obecne w Bielsku Podlaskim rozwijają się bardzo dynamicznie na arenie międzynarodowej i są wizytówką miasta. Nie sposób również zapomnieć o prężnej współpracy miasta Bielsk Podlaski z  partnerami z Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Białorusi, Austrii czy Ukrainy. Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach m.in. gospodarczej, kulturalnej czy sportowej.

Marszałek Województwa Jerzy Leszczyński podsumował realizację Strategii Województwa Podlaskiego i RPOWP. Przedstawił inwestycje zrealizowane, te będące w trakcie realizacji oraz inwestycje planowane. Co ciekawe województwo podlaskie w latach 2015-2017 wydało najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Niewątpliwym sukcesem o którym trzeba wspomnieć jest budowa pasów startowych w Białymstoku oraz Suwałkach. Z całą pewnością są to inwestycje które przyczynią się do jeszcze szybszego rozwoju regionu.

Obecni prezydenci miast Białegostoku, Suwałk i Łomży opowiedzieli o swoich dokonaniach i planach na przyszłość. Zbliżające się wybory samorządowe to dobry moment na podsumowanie swoich strategii i przemyślenie przyszłych działań.

Późniejsza dyskusja dotyczyła zarówno problemów infrastrukturalnych dotykających naszego regionu, współpracy międzynarodowej zarówno poszczególnych branż jak i całego regionu jako całości.

Relacje z wyjazdowego posiedzenia Podlaskiego Forum Gospodarczego można również znaleźć na stronie:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/podlaskie-forum-gospodarcze-obradowalo-w-bielsku-podlaskim.html