Smart City Białystok?

Konferencję zorganizowaną przez Infotech Klaster Technologiczny pod nazwą Smart City Białystok – człowiek, miasto, technologia rozpoczął Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jak słusznie zauważył motto konferencji nie jest przypadkowe. Najpierw ludzie. A miasto, przy użyciu technologii ma sprawić, aby ich życie było prostsze, zdrowsze i przyjemniejsze.

 

Zastanawiając się nad przyszłością miast i ideą Smart City mieliśmy okazję wysłuchać wielu ważnych głosów. Przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej zastanawiali się co tak naprawdę oznacza termin Smart City, czym charakteryzuje się inteligentna aglomeracja przyszłości oraz jak tą koncepcję widzą przedstawiciele biznesu. Nie bez znaczenia też pozostaje pytanie czy tak naprawdę ludzie są na tą technologiczną rewolucję gotowi.

Na konferencji swoje koncepcje Smart City zaprezentowali przedstawiciele firm z regionu jak też międzynarodowe korporacje. Korporacje jak Orange Polska Sp. z o.o., PwC Polska, KPMG Sp. z o.o., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Axis Communications Poland Sp. z o.o. to części globalnych przedsiębiorstw i kreatorzy branży nowoczesnych technologii. Jednak podlaski firmy m.in. Intratel Sp. z o.o., Electrum Sp. z o.o.,  czy Infinity Group Sp. z o.o. nie pozostają w tyle. Produkty i usługi które stworzone są z myślą przewodnią Smart naprawdę robią wrażenie. Podlaska kreatywność w branży IT z powodzeniem podbija globalny rynek.

Żeby odpowiedzieć na pytanie czy Białystok jest Smart City należy przyjrzeć się różnym obszarom. To czy dane miasto można zaliczyć do tego grona decyduje wiele elementów na różnych płaszczyznach. I tak możemy rozważać kwestię Smart mobile, czyli mobilności w mieście. W Białymstoku mamy już strefy uspokojonego ruchu, dobrą infrastrukturę drogową, 125 km ścieżek rowerowych. Ale to nie wszystko. Do koncepcji Smart mobile zalicza się również miejski system zarządzania ruchem, inteligentny system informacji pasażerskiej, parkometry, monitoring. W planach natomiast jest wprowadzenie tzw. car-sharingu, sieci ładowarek elektrycznych czy zakup elektrycznych autobusów.

Inną częścią koncepcji jest Smart people/living. Tutaj w Białymstoku mamy do dyspozycji Centrum Aktywności Społecznej, gdzie mogą spotykać się przedstawiciele NGO, budżet obywatelski, nieustanne ulepszanie infrastruktury, place zabaw, rewitalizacja tzw. Węglówki czy Stawów Marczukowskich, ośrodek sportów wodnych Dojlidy, siłownie pod chmurką, Operę i Filharmonię Podlaską Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, czy stadion miejski, który co roku odwiedza około 400 000 gości. Na płaszczyźnie Smart People również wskazać należy szereg planowanych inicjatyw jak np. wybudowanie hali widowiskowo – sportowej, Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy, prowadzenie dalszego zazielenienia przestrzeni miejskiej, łąki kwietne. To również Miejska Sieć Światłowodów do której do końca 2019 roku mają być podłączone wszystkie szkoły.

Kolejnymi elementami są Smart governance i Smart economy. Do tych kategorii należą ogólnodostępna platforma GIS, platforma CITTI, integracja systemów dziedzinowych, ulepszanie systemu e-kolejek Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pas startowy w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo Technologiczny czy miejskie plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydawać by się mogło że wszystkie wyżej wymienione elementy sprawiają że Białystok jak najbardziej zasługuje na miano Smart City. Prawda jest jednak taka, iż jest jeszcze wiele do zrobienia. Bycie Smart to nieustanna zmiana i ewolucja. Próba nadążenia za zmieniającą się technologią, globalizacją i społeczeństwem. W mojej ocenie nie ulega jednak wątpliwości, iż idziemy w dobrą stronę, a Białystok jest coraz lepszym miejscem do życia dla jego mieszkańców. A to oni są najważniejsi w byciu Smart.