Wschodni Kongres Gospodarczy

Dziś pierwszy dzień Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie to zgromadziło prawie 4500 uczestników.

TU SPOTYKA SIĘ ZACHÓD ZE WSCHODEM. To hasło tegorocznej edycji Kongresu. W pięknej scenerii Opery i Filharmonii Podlaskiej blisko 4500 uczestników miało okazję wysłuchać ponad 700 prelegentów w trakcie 120 paneli tematycznych. Jak co roku przedstawiciele biznesu, wspólnie z zagranicznymi gośćmi, przedstawicielami władz i nauki zastanawiają się nad przyszłością regionu.

 

Pierwszego dnia można było wziąć udział m.in. w panelach:  „Budownictwo i przemysł drzewny”, „Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej”, czy też „Wsparcie eksportu”. Ponadto w ramach wydarzeń towarzyszących odbyły się spotkania gospodarcze Polska-Litwa oraz Polska-Białoruś, czy też prezentacja najlepszych start-upowych inicjatyw ze wschodniego makroregionu Polski czy też wykład pt. „Pieniądze w start-upie – czyli jak nie położyć firmy”.

 

 

Podczas panelu „Budownictwo i przemysł drzewny” przedsiębiorcy z branży wraz z burmistrzem Bielska Podlaskiego i przedstawicielem Lasów Państwowych prezentowali zarówno sukcesy jak i problemy z którymi spotykają się w codziennej pracy. Z jednej strony na słowa uznania zasługuje sukces przedsiębiorstw z Bielska Podlaskiego, bardzo niskie bezrobocie, doskonała jakość i rekomendacje z rynków zagranicznych, z drugiej jednak strony problemy z brakiem odpowiednio wykształconej kadry, pozyskaniem surowca, konkurencja z korporacjami zagranicznymi, aż po zagrożenia związane z regulacjami prawnymi, zarówno krajowymi jak i europejskimi. Różne punkty widzenia poszczególnych prelegentów stanowiły znakomitą wartość dodaną dyskusji.

 

„Wsparcie eksportu” to analiza eksportu podlaskich firm na przestrzeni lat. Przedsiębiorcy wskazywali swoje sukcesy i obawy w poszukiwaniu nowych dróg i rynków. Ocenie poddano również priorytetowe i obiecujące kierunki ekspansji według samych zainteresowanych jak i administracji. Warto podkreślić, iż podlaskie firmy eksportują również usługi czy produkty wysoko przetworzone. Obecni od wielu lat na światowych rynkach bardzo dobrze rozpoznają wymagania odbiorców oraz problemy logistyczny czy oczekiwania jakościowe. Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił w jaki sposób ta instytucja wspiera eksport i dlaczego banki komercyjne takiego wsparcia nie udzielają. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii natomiast zaprezentowało swoje dokonania oraz przyszłe plany na polu wspomagania eksportu i współpracy międzynarodowej.

 

All-focus

Pierwszy dzień Kongresu z całą pewnością należy zaliczyć do udanych. Jutro kolejne wyzwania, panele i ciekawe dyskusje nad przyszłością rozwoju naszego regionu.