tel.: +48 692 222 871, e-mail: kancelaria@adwokat-boltryk.pl

Doradztwo biznesowe

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie tworzenia oraz istnienia przedsiębiorstwa. Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • audyt prawny i analiza działalności gospodarczej;
 • analiza i doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej wraz z ułożeniem struktury biznesowej;
 • wybór formy opodatkowania w biznesie;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa biznesowego, w tym sukcesja biznesowa, ubezpieczenia, dziedziczenie;
 • zakładanie spółek przez internet na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – S24;
 • tworzenie podmiotów gospodarczych na etapie organizacyjnym, przygotowanie umów, aktów organizacyjnych i uzyskanie wpisu do właściwego rejestru;
 • bieżąca obsługa prawna, w szczególności przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek kapitałowych oraz wspólników spółek osobowych; przygotowywanie projektów uchwał i porozumień, przekształcenie i zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przygotowywanie umów zawieranych przez podmiot;
 • zakończenie prowadzenia przedsiębiorstwa – rozwiązanie przedsiębiorstwa, postępowanie likwidacyjne i upadłościowe, wykreślenie z właściwego rejestru.

Międzynarodowe doradztwo gospodarcze

W globalnym świecie przedsiębiorcy coraz śmielej i częściej wychodzą ze swoją ofertą poza granice kraju pochodzenia. Ważne jest aby taka ekspansja była bezpieczna i przemyślana. Nasza kancelaria współpracuje zarówno z kancelariami prawnymi, biurami rachunkowymi, tłumaczami przysięgłymi jak również z państwowymi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw. Kancelaria doradzi Państwu już na wstępnym etapie i sporządzi analizę zasadności rozpoczęcia działalności lub otworzenia oddziału w danej lokalizacji, a także sprawnie poprowadzi cały proces tworzenia przedsiębiorstwa od wyboru formy prawnej, aż do uruchomienia działalności operacyjnej. Z naszą kancelarią mają Państwo zapewnione bezpieczeństwo i profesjonalną obsługę.
Poszczególne rynki zagraniczne bardzo się różnią zarówno w zakresie regulacji podatkowych, stopnia informatyzacji społeczeństwa, czy przyzwyczajeń konsumentów. Niektóre kraje posiadają bardzo korzystne stawki podatkowe, inne wysoki stopień rozwoju technologicznego. To gdzie najlepiej rozpocząć zagraniczną ekspansję to bardzo ważna decyzja i może zaważyć na przyszłości firmy. Rozumiejąc sytuację przedsiębiorstwa z jednej strony i uwarunkowania poszczególnych rynków z drugiej, pracujemy z klientami na wspólny sukces.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów związanych z nieruchomościami. Pomagamy klientom negocjować kontrakty, lub negocjujemy w ich imieniu, reprezentujemy ich przed organami państwowymi, sądami administracyjnymi i powszechnymi, sporządzamy umowy i wiele innych.

Proponujemy naszym klientom pomoc w zakresie:

 • prawa budowlanego;
 • obrotu nieruchomościami;
 • umów najmu;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • finansowanie nieruchomości.

Nowe technologie

Nasze życie prywatne jak również prowadzenie działalności gospodarczej zmienia się bardzo dynamicznie. Nowe technologie, w tym internet z jednej strony poszerzają nasze horyzonty, z drugiej jednak niosą ze sobą wiele zagrożeń. Aby zabezpieczyć naszych klientów proponujemy obsługę prawną w następujących dziedzinach:

 • doradztwo w transakcjach związanych z technologią dotyczących m.in. oprogramowania, licencji, utrzymanie SLA, IT outsourcing, hosting;
 • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z technologią;
 • spory związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
 • sporządzanie regulaminów i innych aktów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej opartej na nowych technologiach.

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony danych osobowych. Przedsiębiorcy muszą wprowadzić do swoich firm poważne zmiany, a widmo wielomilionowych kar wisi w powietrzu. Zważywszy iż tzw. RODO dotyczy tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych proponujemy kompleksowe rozwiązania.

Naszym klientom proponujemy audyt dotyczący ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, stworzenie wewnętrznego i indywidualnego systemu ochrony danych osobowych, szkolenie pracowników, opracowanie i wdrożenie procedur ochrony danych osobowych obejmującego zarówno zabezpieczenia fizyczne, jak też informatyczne.

Zapewniamy również bieżącą obsługę w tym zakresie, współpracując z profesjonalistami z różnych dziedzin.

Prawo medyczne

Naszym klientom proponujemy:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • obsługa prawna kontraktów z NFZ;
 • reprezentacja klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • reprezentacja klientów w trakcie postępowania przez Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jak również przed sądami powszechnymi;
 • prowadzenie szkoleń.

Sprawy cywilne

Naszym klientom oferujemy pełen zakres obsługi w zakresie prawa cywilnego:

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • krajowa i międzynarodowa egzekucja zobowiązań;
 • projektowanie umów, ogólnych warunków umów, wzorów umownych, regulaminów sklepów internetowych;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów zobowiązanych;
 • kupno, sprzedaż rzeczy i roszczenia z tym związane;
 • ochrona prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej
 • prawo rodzinne – rozwody, władza rodzicielska;
 • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku i znoszenie współwłasności

Sprawy karne

W sprawach karnych kluczowym jest, aby pomoc prawną zapewnić jak najszybciej. Obecność adwokata już przy pierwszych czynnościach może mieć decydujące znaczenia dla przebiegu całego postępowania i jego wyniku.

Kancelaria bierze udział we wszystkich czynnościach od możliwie najwcześniejszego etapu tj. postępowania przygotowawczego od momentu zatrzymania podejrzanego, aż do postępowania wykonawczego. Reprezentujemy klientów  w sprawach karnych, karno-skarbowych i penitencjarnych.

Sprawy administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami rządowymi i samorządowymi oraz sądami administracyjnymi, jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym.