tel.: +48 692 222 871, e-mail: kancelaria@adwokat-boltryk.pl

RODO – jak zacząć?

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Andrzej Bołtryk jest ochrona danych osobowych. Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, iż spełnione zostały wymogi przewidziane w Rozporządzeniu RODO w zakresie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Pierwszym etapem współpracy jest dokonanie audytu zgodności z obowiązującymi przepisami. Audyt prowadzony jest w Państwa siedzibie i obejmuje:

 • ocenę stanu faktycznego;
 • weryfikacja zabezpieczeń;
 • wskazanie uchybień;
 • analiza dokumentacji;
 • proponowane działania naprawcze.

Wdrożenie RODO w firmie

Na podstawie wykonanego audytu Kancelaria przygotuje odpowiednie procedury oraz komplet dokumentacji niezbędnej do zapewnienia prawidłowej ochrony danych w Państwa firmie. Przez cały proces jesteśmy do Państwa dyspozycji oraz reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komplet dokumentacji obejmuje m.in.:

 • polityki prywatności;
 • rejestr czynności przetwarzania;
 • instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
 • regulamin ochrony danych;
 • klauzule informacyjne;
 • umowy powierzenia.

 

Inspektor Ochrony Danych

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dotyczącą wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych. Część przedsiębiorstw jest zobowiązana przepisami prawa do jego ustanowienia. Pomożemy Państwu określić, czy występuję taki obowiązek.

Zapewniamy klientom m.in.:

 • stałe doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych i pomoc w ich ochronie,
 • stanowienie punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób których dane dotyczą;
 • przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony;
 • bieżące analizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych;
 • szkolenia pracowników;

Szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia z podstaw ochrony danych, jak również skierowane do poszczególnych branż czy działów Państwa firmy m.in.:

 • podstawy RODO dla przedsiębiorców;
 • ochrona danych osobowych konsumentów;
 • ochrona danych osobowych pracowników;
 • ochrona danych osobowych pacjentów;
 • ochrona danych osobowych w samorządzie terytorialnym;
 • ochrona danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości.