Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć pozew?

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód? Jednym z podstawowych zagadnień – przy podjęciu decyzji o rozwodzie – jest to, w jakim sądzie powinniśmy złożyć pozew. W Polsce mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. W przypadku rozwodu, pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym. Który sąd okręgowy wybrać w przypadku pozwu o rozwód? […]

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Jaki jest termin?

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa? Obecne przepisy prawa – w szeroki sposób – chronią konsumentów w zakresie umów zawieranych na odległość, a także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Często jednak konsumenci nie zdają sobie sprawy z przysługujących im uprawnień myląc prawo zwrotu z gwarancją, czy też […]

Poinformowanie o naruszeniu ochrony danych

W jakim czasie administrator powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych? Zasadą jest, że administrator danych osobowych powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli istnieje ryzyko, że może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotu, którego dane zostały naruszone. Bezzwłoczne działanie administratora ma zapewnić bowiem możliwość podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych. Jakie […]

Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

Obowiązki przedsiębiorcy Na osobach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków, do których zalicza się m.in.:– wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,– poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,– poszanowania ochrony praw i wolności człowieka,– obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,– obowiązki wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów. W dzisiejszym wpisie skupiłem […]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W celu dokonania zakupu przez Internet, dokonania zapisu na wydarzenie lub zapisu do newslettera jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Czy zawsze “zgody” są zbierane w sposób zgodny z RODO? Udzielając zgody powinniśmy zwracać uwagę, czy sprzedający lub organizator spełnia ciążący na nim obowiązek. Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie […]

Sygnaliści w przedsiębiorstwie – wdrożenie procedur

W grudniu 2021 roku zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do opracowania wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających tzw. Sygnalistów. Pytanie każdego przedsiębiorcy – czy mnie to również dotyczy? Obecnie nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na […]

Stałe miejsce prowadzenia działalności a VAT – wyrok TSUE z 3 czerwca 2021

Czy brak zatrudnienia własnych pracowników wpływa na pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? W dniu 3 czerwca 2021 roku TSUE wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu pomiędzy Titanium Ltd przeciwko Finanzamt Österreich (dawniej Finanzamt Wien) w przedmiocie konieczności zapłaty podatku VAT w związku ze stałym miejscem prowadzenia działalności. Krótki opis stanu faktycznego: Titanium jest spółką […]

Dzień Praw Zwierząt 2021

Dzień Praw Zwierząt 22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt ustanowiony przez “Klub Gaja”, w celu upamiętnienia uchwalenia przez polski parlament Ustawy o ochronie praw zwierząt w 1997 roku, która to zastąpiła Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o ochronie praw zwierząt. Warto wspomnieć, że Klub Gaja był inicjatorem największej kampanii społecznej promującej prawa […]

Wzorce umowne – czym są?

Czym jest wzorzec umowy?  Wzorzec umowy, to zbiór postanowień umownych, który został przygotowany przez jedną ze stron (np. właściciela sklepu internetowego) i przedstawiony drugiej stronie w celu zawarcia umowy. W obrocie gospodarczym wzorce umowne występują również pod nazwą “ogólne warunki umów” (OWU). Przykłady wzorców umownych: 1. regulaminy sklepów internetowych,2. regulaminy otwierania i prowadzania rachunków bankowych,3. […]

Przewiń do góry