Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

Obowiązki przedsiębiorcy Na osobach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków, do których zalicza się m.in.:– wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,– poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,– poszanowania ochrony praw i wolności człowieka,– obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,– obowiązki wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów. W dzisiejszym wpisie skupiłem […]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W celu dokonania zakupu przez Internet, dokonania zapisu na wydarzenie lub zapisu do newslettera jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Czy zawsze “zgody” są zbierane w sposób zgodny z RODO? Udzielając zgody powinniśmy zwracać uwagę, czy sprzedający lub organizator spełnia ciążący na nim obowiązek. Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie […]

Sygnaliści w przedsiębiorstwie – wdrożenie procedur

W grudniu 2021 roku zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do opracowania wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających tzw. Sygnalistów. Pytanie każdego przedsiębiorcy – czy mnie to również dotyczy? Obecnie nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na […]

Stałe miejsce prowadzenia działalności a VAT – wyrok TSUE z 3 czerwca 2021

Czy brak zatrudnienia własnych pracowników wpływa na pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? W dniu 3 czerwca 2021 roku TSUE wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu pomiędzy Titanium Ltd przeciwko Finanzamt Österreich (dawniej Finanzamt Wien) w przedmiocie konieczności zapłaty podatku VAT w związku ze stałym miejscem prowadzenia działalności. Krótki opis stanu faktycznego: Titanium jest spółką […]

Dzień Praw Zwierząt 2021

Dzień Praw Zwierząt 22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt ustanowiony przez “Klub Gaja”, w celu upamiętnienia uchwalenia przez polski parlament Ustawy o ochronie praw zwierząt w 1997 roku, która to zastąpiła Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o ochronie praw zwierząt. Warto wspomnieć, że Klub Gaja był inicjatorem największej kampanii społecznej promującej prawa […]

Wzorce umowne – czym są?

Czym jest wzorzec umowy?  Wzorzec umowy, to zbiór postanowień umownych, który został przygotowany przez jedną ze stron (np. właściciela sklepu internetowego) i przedstawiony drugiej stronie w celu zawarcia umowy. W obrocie gospodarczym wzorce umowne występują również pod nazwą “ogólne warunki umów” (OWU). Przykłady wzorców umownych: 1. regulaminy sklepów internetowych,2. regulaminy otwierania i prowadzania rachunków bankowych,3. […]

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?

Naruszenie ochrony danych osobowych #InfoLaw – Naruszenie ochrony danych osobowych i typy naruszeń     Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?   Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: – zniszczenia, – utracenia, – zmodyfikowania, – nieuprawnionego ujawnienia lub – nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub […]

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Pierwsze spotkanie z prawnikiem Kompleksowe i satysfakcjonujące udzielenie porady prawnej przez adwokata, uzależnione jest od pełnego rozpoznania problemu. W tym celu należy dobrze przygotować się do rozmowy i pamiętać, że zadaniem adwokata jest okazanie pełnego wsparcia Klientowi. W związku z tym, jeżeli zastanawiasz się jak będzie wyglądać rozmową oraz jak powinieneś się do niej przygotować, […]

Czym są dane wrażliwe?

Jednym z często powtarzających się pytań jest to, czym są tzw. dane wrażliwe i czy można je przetwarzać? 25 maja 2018 roku jest pamiętnym dniem dla przedsiębiorców, gdyż w tym dniu w życie weszło Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (czyli tajemnicze RODO), którego celem było doprowadzenie do uporządkowania prawa europejskiego w tym zakresie i swobodnego […]

Przewiń do góry