Zasady odmowy wejścia na pokład samolotu

zasady odmowy wejścia na pokład 1 odszkodowanie za lot
zasady odmowy wejścia na pokład 1 odszkodowanie za lot 2

Czy wiecie, jakie są zasady odmowy wejścia na pokład samolotu? ✈️ Mam nadzieję, że m.in. overbooking nikogo z Was do tej pory nie spotkał i nigdy nie spotka.

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym obsługującym.

Ochotnikom należy udzielić pomocy na zasadach określonych w rozporządzeniu, traktując pomoc jako dodatek do korzyści wspomnianych w niniejszym ustępie.

Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wówczas obsługujący przewoźnik lotniczy może wbrew woli pasażerów odmówić przyjęcia ich na pokład.

W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie i udziela określonej w przepisach pomocy.

Przewiń na górę