Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

Pasażerowi przysługuje: 25% należności (jeżeli pociąg był opóźniony od 60 do 119 minut) lub 50% (jeżeli opóźnienie wyniosło 120 minut lub więcej).Odszkodowanie przysługuje pasażerowi w przypadku, gdy wartość biletu wynosi przynajmniej 16 PLN dla 1 osoby. Wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu. W sytuacji, gdy bilet wydany został dla więcej niż 1 pasażera, […]

Utrata dokumentu tożsamości za granicą

Czas wakacji oraz błogiego odpoczynku – po całym roku pracy – sprawia, że nasza czujność spada. Dlatego też warto pamiętać o tym, aby w trakcie zagranicznych wyjazdów mieć pod ręką 2 dokumenty tożsamości (dowód osobisty i paszport), które powinniśmy – wraz z gotówką – trzymać w dwóch oddzielnych miejscach, minimalizując ryzyko problemów z powrotem do […]

Czym jest i co zawiera informacja handlowa?

Czy wiesz czym jest informacja handlowa? Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Zawiera ona: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści […]

Jakie są zasady ustalania wysokości stawek grzywny w prawie karnym skarbowym

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalenie stawki dziennej Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę: dochody sprawcy, […]

Firma i jej definicja

Firma i jej definicja Powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na tym samym rynku. Nie może ona wprowadzać w błąd (np. co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności, a także źródeł zaopatrzenia). Firma osoby fizycznej Firmą jest imię i nazwisko os. fizycznej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, […]

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r. 28 kwietnia Izba cywilna Sądu Najwyższego – w składzie 3 sędziów – w drodze uchwały orzekła, że: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania […]

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie: 1. umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, 2. jest możliwe do przedstawienia – w rejestrze znaków towarowych – w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przykłady: wyraz, rysunek, kolor, forma przestrzenna, dźwięk. Oferta Kancelarii Skontaktuj się

Przewiń na górę