Jakie są zasady ustalania wysokości stawek grzywny w prawie karnym skarbowym

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalenie stawki dziennej Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę: dochody sprawcy, […]

Przewiń na górę