Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

odszkodowanie za opóźnienie pociągu 1
Pasażerowi przysługuje: 25% należności (jeżeli pociąg był opóźniony od 60 do 119 minut) lub 50% (jeżeli opóźnienie wyniosło 120 minut lub więcej).
Odszkodowanie przysługuje pasażerowi w przypadku, gdy wartość biletu wynosi przynajmniej 16 PLN dla 1 osoby. Wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu.

W sytuacji, gdy bilet wydany został dla więcej niż 1 pasażera, to koszt podróży – który stanowi podstawę odszkodowania – oblicza się oddzielnie dla każdej osoby.

Przewiń na górę