Ochrona dóbr osobistych

Jak chronić dobra osobiste? Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  W razie dokonanego naruszenia można żądać także, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Na zasadach przewidzianych w KC można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty […]

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwie

Czy warto objąć sygnalistów ochroną? 17 grudnia jest datą wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej zasad ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników (oraz w przedsiębiorstwach narażonych na m.in. pranie brudnych pieniędzy), a po upłynięciu okresu przejściowego, czyli od 17 grudnia 2023 r., zatrudniających od 50 pracowników (za brak wdrożenia przewidziano sankcje!). W związku z nowym obowiązkiem, […]

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców, nowy przedsiębiorca, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadzi swojej firmy dłużej niż 1 rok posiada tzw. prawo do błędu. Kiedy nowy przedsiębiorca może skorzystać z prawa do błędu? przedsiębiorca wpisany do CEIDG, przedsiębiorca narusza przepisy prawa związane z wykonywaną […]

Sankcje w projekcie ustawy o sygnalistach

Jakie sankcje przewiduje projekt ustawy o ochronie sygnalistów? Dlaczego podjęto prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? Podjęcie kroków legislacyjnych polskiego prawodawcy i publikacja “Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” wynikło z konieczności wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony […]

Przewiń na górę