Poinformowanie o naruszeniu ochrony danych

W jakim czasie administrator powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych? Zasadą jest, że administrator danych osobowych powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli istnieje ryzyko, że może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotu, którego dane zostały naruszone. Bezzwłoczne działanie administratora ma zapewnić bowiem możliwość podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych. Jakie […]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W celu dokonania zakupu przez Internet, dokonania zapisu na wydarzenie lub zapisu do newslettera jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Czy zawsze “zgody” są zbierane w sposób zgodny z RODO? Udzielając zgody powinniśmy zwracać uwagę, czy sprzedający lub organizator spełnia ciążący na nim obowiązek. Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie […]

Sygnaliści w przedsiębiorstwie – wdrożenie procedur

W grudniu 2021 roku zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do opracowania wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających tzw. Sygnalistów. Pytanie każdego przedsiębiorcy – czy mnie to również dotyczy? Obecnie nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na […]

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?

Naruszenie ochrony danych osobowych #InfoLaw – Naruszenie ochrony danych osobowych i typy naruszeń     Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?   Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: – zniszczenia, – utracenia, – zmodyfikowania, – nieuprawnionego ujawnienia lub – nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub […]

Czym są dane wrażliwe?

Jednym z często powtarzających się pytań jest to, czym są tzw. dane wrażliwe i czy można je przetwarzać? 25 maja 2018 roku jest pamiętnym dniem dla przedsiębiorców, gdyż w tym dniu w życie weszło Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (czyli tajemnicze RODO), którego celem było doprowadzenie do uporządkowania prawa europejskiego w tym zakresie i swobodnego […]

Przewiń na górę