Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?

naruszenie ochrony danych osobowych adwokat Białystok

Naruszenie ochrony danych osobowych

#InfoLaw – Naruszenie ochrony danych osobowych i typy naruszeń

 

 

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych? 📲❗️

 

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem:

– zniszczenia,

– utracenia,

– zmodyfikowania,

– nieuprawnionego ujawnienia lub

– nieuprawnionego dostępu

do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Jakie są typy naruszenia ochrony danych? 🛡

 

Zgodnie z opinią 03/2014 Grupy Roboczej naruszenia ulegają podziałowi na 3 kategorie:

1.  naruszenie dotyczące poufności – jego następstwem jest:

🔸 nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie lub

🔸 nieuprawniony dostęp do danych,

2. naruszenie dotyczące integralności – jego następstwem jest:

🔸 przypadkowa lub nieuprawniona modyfikacja danych,

3. naruszenie dotyczące dostępności – jego następstwem jest:

🔸 zniszczenie danych lub

🔸 czasowa utrata danych lub

🔸 stała utrata danych

 

Jakie mogą być skutki naruszeń? ℹ️

 

Zgodnie z motywem 85 RODO w przypadku braku odpowiedniej i szybkiej reakcji naruszenie może być przyczyną powstania:

🔸 uszczerbku fizycznego,

🔸 szkód majątkowych,

🔸 szkód niemajątkowych u osób fizycznych.

 

Szkody te mogą polegać w szczególności na: utracie kontroli nad własnymi danymi, dyskryminacji, kradzieży lub sfałszowaniu tożsamości oraz stracie finansowej.

 

Potrzebujesz pomocy w związku z audytem, wdrożeniem lub szkoleniem RODO? Poszukujesz Inspektora Ochrony Danych? Skontaktuj się z nami. 📩☎️

 

W zakresie obsługi RODO Kancelaria współpracuje  z 4 osobami, w tym informatykami i specjalistami od bezpieczeństwa informacji. Obsługujemy podmioty z sektora publicznego i prywatnego, z różnych branż. 🔏

Przewiń na górę