Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych zgoda rodo warszawa białystok adwokat
W celu dokonania zakupu przez Internet, dokonania zapisu na wydarzenie lub zapisu do newslettera jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Czy zawsze “zgody” są zbierane w sposób zgodny z RODO? Udzielając zgody powinniśmy zwracać uwagę, czy sprzedający lub organizator spełnia ciążący na nim obowiązek.

Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna:
– być wyrażona w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności,
– wyrażać dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie na przetwarzanie danych,
– mieć formę oświadczenia pisemnego (elektronicznego) lub ustnego.

Na czym może polegać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może polegać na:
– zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony www,
– na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego,
– lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

UWAGA! – Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody.

Jakich czynności powinna dotyczyć zgoda?

Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele.

adwokat Andrzej Bołtryk

Przewiń na górę