Czym jest i co zawiera informacja handlowa?

Czy wiesz czym jest informacja handlowa? Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Zawiera ona: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści […]

Firma i jej definicja

Firma i jej definicja Powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na tym samym rynku. Nie może ona wprowadzać w błąd (np. co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności, a także źródeł zaopatrzenia). Firma osoby fizycznej Firmą jest imię i nazwisko os. fizycznej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, […]

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie: 1. umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, 2. jest możliwe do przedstawienia – w rejestrze znaków towarowych – w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przykłady: wyraz, rysunek, kolor, forma przestrzenna, dźwięk. Oferta Kancelarii Skontaktuj się

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwie

Czy warto objąć sygnalistów ochroną? 17 grudnia jest datą wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej zasad ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników (oraz w przedsiębiorstwach narażonych na m.in. pranie brudnych pieniędzy), a po upłynięciu okresu przejściowego, czyli od 17 grudnia 2023 r., zatrudniających od 50 pracowników (za brak wdrożenia przewidziano sankcje!). W związku z nowym obowiązkiem, […]

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców, nowy przedsiębiorca, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadzi swojej firmy dłużej niż 1 rok posiada tzw. prawo do błędu. Kiedy nowy przedsiębiorca może skorzystać z prawa do błędu? przedsiębiorca wpisany do CEIDG, przedsiębiorca narusza przepisy prawa związane z wykonywaną […]

Sankcje w projekcie ustawy o sygnalistach

Jakie sankcje przewiduje projekt ustawy o ochronie sygnalistów? Dlaczego podjęto prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? Podjęcie kroków legislacyjnych polskiego prawodawcy i publikacja “Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” wynikło z konieczności wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony […]

Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

Obowiązki przedsiębiorcy Na osobach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków, do których zalicza się m.in.:– wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,– poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,– poszanowania ochrony praw i wolności człowieka,– obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,– obowiązki wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów. W dzisiejszym wpisie skupiłem […]

Przewiń na górę