Sankcje w projekcie ustawy o sygnalistach

Sankcje sygnaliści

Jakie sankcje przewiduje projekt ustawy o ochronie sygnalistów?

Dlaczego podjęto prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Podjęcie kroków legislacyjnych polskiego prawodawcy i publikacja “Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” wynikło z konieczności wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów.

Kliknij i dowiedz się więcej o sygnalistach: Sygnaliści w przedsiębiorstwie

Sankcje w projekcie ustawy o sygnalistach

Organy odpowiedzialne za opracowanie projektu – pod kierownictwem Minister Rodziny i Polityki Społecznej – na mocy przepisów art. 23 Dyrektywy przedstawiły katalog sankcji związanych z osobą Sygnalisty.

W rozdziale 6 proponowanego projektu przewidziano następujące kary za określone przewinienia:

  1. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 za utrudnianie dokonania zgłoszenia,
  2. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 za podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego,
  3. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 za naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia,
  4. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji,
  5. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 za nieustanowienie – wbrew przepisom ustawy – wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa do podejmowania działań następczych albo gdy ustanowiona procedura narusza przepisy art. 29 ust. 1, w którym wskazano, co w szczególności powinien określać regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Zastanawiasz się czy w swoim przedsiębiorstwie powinieneś wdrożyć procedury ochrony sygnalistów? Kliknij i skontaktuj się z nami!

Przewiń na górę