Czym jest rękojmia?

czym jest rękojmia-1

Czym jest rękojmia?

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego rękojmią jest odpowiedzialność sprzedawcy – względem kupującego – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Co może zrobić konsument w razie wykrycia wady rzeczy?

1️⃣ W sytuacji, gdy rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Wspomniane ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2️⃣
Kiedy kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady:
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
– żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Przewiń na górę