Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć pozew?

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód? Jednym z podstawowych zagadnień – przy podjęciu decyzji o rozwodzie – jest to, w jakim sądzie powinniśmy złożyć pozew. W Polsce mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. W przypadku rozwodu, pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym. Który sąd okręgowy wybrać w przypadku pozwu o rozwód? […]

Wzorce umowne – czym są?

Czym jest wzorzec umowy?  Wzorzec umowy, to zbiór postanowień umownych, który został przygotowany przez jedną ze stron (np. właściciela sklepu internetowego) i przedstawiony drugiej stronie w celu zawarcia umowy. W obrocie gospodarczym wzorce umowne występują również pod nazwą “ogólne warunki umów” (OWU). Przykłady wzorców umownych: 1. regulaminy sklepów internetowych,2. regulaminy otwierania i prowadzania rachunków bankowych,3. […]

Przewiń do góry