Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć pozew?

pozew o rozwód jaki sąd okręgowy czy rejonowy

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Jednym z podstawowych zagadnień – przy podjęciu decyzji o rozwodzie – jest to, w jakim sądzie powinniśmy złożyć pozew.

W Polsce mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. W przypadku rozwodu, pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym.

Który sąd okręgowy wybrać w przypadku pozwu o rozwód?

W przypadku spraw ze stosunku małżeństwa, powództwo powinno zostać wytoczone przed sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich – w dalszym ciągu – ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. 

W sytuacji, gdy żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w miejscu, w którym wspólnie zamieszkiwali, to sądem okręgowym – właściwym dla złożenia pozwu – będzie sąd miejsca zamieszkania osoby pozwanej (pozwanego małżonka).

Jeżeli jednak nie jest znane miejsce zamieszkania osoby pozwanej, to sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby składającej pozew.

adw. Andrzej Bołtryk

Przewiń na górę