Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Jaki jest termin?

Jaki termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa adwokat białystok

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?

Obecne przepisy prawa – w szeroki sposób – chronią konsumentów w zakresie umów zawieranych na odległość, a także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Często jednak konsumenci nie zdają sobie sprawy z przysługujących im uprawnień myląc prawo zwrotu z gwarancją, czy też rękojmią.

Termin na zwrot towaru przy umowach zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który dokonał zakupu towaru bądź usługi w drodze umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może – w ciągu 14 dni – odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są jednak koszty wskazane w przepisie art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Jakie koszty ponosi konsument w przypadku zwrotu towaru?

  1. konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (wtedy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów),

     

  2. konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów). Do bezpośrednich kosztów możemy zaliczyć, np. koszty opakowania,

     

  3. jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Jaki jest bieg terminu do odstąpienia od zawartej umowy?

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Jakie są skutki niepoinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, to prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni, o którym mowa powyżej.

Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu 12 miesięcy, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

adwokat Andrzej Bołtryk

Przewiń na górę