Wzorce umowne – czym są?

wzorce umowne czym są

Czym jest wzorzec umowy? 

Wzorzec umowy, to zbiór postanowień umownych, który został przygotowany przez jedną ze stron (np. właściciela sklepu internetowego) i przedstawiony drugiej stronie w celu zawarcia umowy. W obrocie gospodarczym wzorce umowne występują również pod nazwą “ogólne warunki umów” (OWU).

Przykłady wzorców umownych:

1. regulaminy sklepów internetowych,
2. regulaminy otwierania i prowadzania rachunków bankowych,
3. taryfy operatorów telefonii komórkowych,
4. regulaminy lokat bankowych,
5. regulaminy obiektów.

6 informacji na temat wzorców:

1. są wykorzystywane w relacjach B2C i B2B
2. postanowienia wzorca są wiążące, jeżeli został doręczony przed zawarciem umowy,
3. jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej,
powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności,
4. wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli m.in. został doręczony lub udostępniony, a strona nie
wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia,
5. wzorzec powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały
(postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta).
6. w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową.

Przewiń na górę