Co może być znakiem towarowym?

co może być znakiem towarowym 1

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie:

1. umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa,

2. jest możliwe do przedstawienia – w rejestrze znaków towarowych – w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Przykłady: wyraz, rysunek, kolor, forma przestrzenna, dźwięk.

Przewiń na górę