Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

28 kwietnia Izba cywilna Sądu Najwyższego – w składzie 3 sędziów – w drodze uchwały orzekła, że:

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.

Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385[1] k.c.

Czy uchwała ma znaczenie?

Tak! Gdyż mówiąc w skrócie, może ona otworzyć drogę – podmiotom niebędących konsumentami – do żądania unieważnienia umowy, jak również odszkodowania od drugiej strony umowy – banku.
Przewiń na górę