Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r. 28 kwietnia Izba cywilna Sądu Najwyższego – w składzie 3 sędziów – w drodze uchwały orzekła, że: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania […]

Budynek sąsiada na mojej działce – Przedawnienia roszczenia

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia roszczenia właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie. Zgodnie z przepisem art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył […]

Stałe miejsce prowadzenia działalności a VAT – wyrok TSUE z 3 czerwca 2021

Czy brak zatrudnienia własnych pracowników wpływa na pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? W dniu 3 czerwca 2021 roku TSUE wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu pomiędzy Titanium Ltd przeciwko Finanzamt Österreich (dawniej Finanzamt Wien) w przedmiocie konieczności zapłaty podatku VAT w związku ze stałym miejscem prowadzenia działalności. Krótki opis stanu faktycznego: Titanium jest spółką […]

Przewiń na górę