Budynek sąsiada na mojej działce – Przedawnienia roszczenia

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia roszczenia 1

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia roszczenia właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie.

Zgodnie z przepisem art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

W dniu 17 sierpnia 2021 roku Sąd Najwyższy (w składzie 7 sędziów SN) w odpowiedzi na pytanie:

“Czy żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, nabycia przez tego, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem, o którym mowa w przepisie art. 231 § 2 k.c. ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 k.c. i art. 118 k.c.?”

podjął ważną uchwałę, zgodnie z którą:
Roszczenie właściciela gruntu określone w art. 231 § 2 k.c. nie ulega przedawnieniu.

sygnatura: III CZP 79/19
Przewiń na górę