Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwie

ochrona sygnalistów w firmie

Czy warto objąć sygnalistów ochroną?

17 grudnia jest datą wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej zasad ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników (oraz w przedsiębiorstwach narażonych na m.in. pranie brudnych pieniędzy), a po upłynięciu okresu przejściowego, czyli od 17 grudnia 2023 r., zatrudniających od 50 pracowników (za brak wdrożenia przewidziano sankcje!).

W związku z nowym obowiązkiem, wielu przedsiębiorców krytykuje konieczność wdrożenia dodatkowych zasad ochronnych obawiając się pogorszenia relacji w firmie, a co za tym idzie pogorszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie dostrzegając korzyści jakie mogą wyniknąć z działań sygnalistów.

Jak skorzystam na obecności sygnalistów w mojej firmie?

Na samym początku warto zaznaczyć, że sygnalistą może być każdy, kto spotka się z zdarzeniami lub zachowaniami niepożądanymi w przedsiębiorstwie. Może być nim podrzędny pracownik administracji, sprzedaży lub ochrony, jak również pracownik wyższego szczebla, tj. np. kierownik działu lub zastępca dyrektora, który podlega zarządowi spółki.

Wspomniani pracownicy mogą przyczynić się do zgłaszania mniejszych lub większych naruszeń, do których możemy zaliczyć między innymi:
– przywłaszczanie mienia przedsiębiorstwa,
– molestowanie współpracowników lub podwładnych,
– oszustwa księgowe,
– naruszanie praw konsumentów,
– działanie na szkodę przedsiębiorstwa poprzez współpracę z podmiotem konkurencyjnym,
– występowanie mobbingu,
– pracę w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w ciągu pracy,
– nieprzestrzeganie zasad BHP,
– nieprzestrzeganie praw pracownika.

W związku z powyższym objęcie ochroną sygnalistów i zapewnienie im możliwości anonimowego zgłaszania nieprawidłowości może przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania firmy, uchroni przed możliwymi stratami finansowymi, jak również może ustrzec przed sankcjami o charakterze administracyjnym ze strony np. PIP, UOKiK.

Czy muszę wdrożyć przepisy dotyczące ochrony sygnalistów?

Jak zaznaczono na wstępie po 17 grudnia obowiązek wdrożenia ochrony sygnalistów będą miały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników (więcej o obowiązku wdrożenia można przeczytać tutaj). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby wdrożyć ochronę sygnalistów również w mniejszych przedsiębiorstwach, gdyż korzyści z wdrożenia mogą okazać się większe od jego kosztów.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wdrożeniem ochrony sygnalistów w swoim przedsiębiorstwie, to zapraszam do kontaktu. Podczas spotkania zostaną Państwo zapoznani z wariantami obsługi i zasadami działania aplikacji służącej do zgłaszania naruszeń przez sygnalistów.

Przewiń na górę