Profil:

Andrzej Bołtryk

  • adwokat,
  • mediator sądowy;

Kontakt: 

telefon: 692 222 871
e-mail: kancelaria@adwokat-boltryk.pl

Studia prawnicze ukończyłem w 2008 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Byłem również stypendystą Universiteit Gent w Belgii. Od roku 2015 jestem członkiem Białostockiej Izby Adwokackiej. Obecnie pełnię funkcję Wice Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Biegle posługuje się językiem angielskim. Od roku 2014 jestem mediatorem specjalizującym się w mediacji w sprawach gospodarczych. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dniem 18 lutego 2016 roku zostałem wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego. Jestem również mediatorem Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Wielokrotnie brałem udział w Europejskim Dniu Prawnika, czy też Ogólnopolskim Dniu Edukacji Prawnej prowadząc wykłady dla młodzieży w licznych szkołach na terenie województwa podlaskiego.

W trakcie mojej pracy zawodowej zdobywałem doświadczenie zwłaszcza w branżach takich jak: nieruchomości, nowoczesne technologie, budownictwo, bankowość oraz finanse. Ukończyłem szereg kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów, Akademię BECK czy też CCIM Chicago Institute, którego sieć obejmuje ponad 1000 rynków nieruchomości na całym świecie.

Prywatnie jestem pasjonatem gór, zwłaszcza Tatr Wysokich i aktywnego wypoczynku.